Dr Jan CFM Aghina

Dr Jan C.F.M. Aghina (1950) was aanvankelijk vliegerarts bij de Koninklijke Luchtmacht en gaf later leiding aan vele organisaties in de gezondheidszorg. Daarnaast bleef hij altijd ook praktiseren om voeling te houden met de patiënten.

In zijn vrije tijd deed hij een opleiding goud- en zilversmeden, schilderde hij en legde hij zich toe op het beeldhouwen. Het esthetische gevoel dat hij daarmee ontwikkelde, nam hij mee naar de cosmetische geneeskunde, net als de benodigde handvaardigheid.

In de cosmetische geneeskunde volgde hij opleiding en trainingen aanvankelijk in Nederland, later ook in Barcelona, Wenen en Warschau. Hij was hoofdredacteur van het CG-magazine, het blad van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde. Hij is trainer voor fillers en PDO-draden voor Croma Pharma in Nederland en Belgie. en voortrekker voor het toepassen van de Happy Lift in de cosmetische praktijk. Ook is hij mede-initiator van de eerste Nederlandse intercollegiale toetsingsgroep in de cosmetische geneeskunde “Aesthetic Insights”.

Dr Jan CFM Aghina, opgeleid aan de Rijksuniversiteit Leiden en gepromoveerd aan de Erasmusuniversiteit, publiceert met regelmaat in de vakbladen.

Hij is ingeschreven in het BIG-register onder nummer 09019650901.

× Stuur een whatsapp bericht naar Biutifill