Klachtregeling

Als u niet tevreden bent

Biutifill doet haar  best om u de best mogelijke zorg te bieden. Achteraf kunt u soms niet tevreden zijn over het behandelingsresultaat. Biutifill zal uw opmerkingen serieus nemen en met u proberen te komen tot een oplossing.

INTERNE KLACHTENBEMIDDELING

Indien u ontevreden bent, dan kunt u contact opnemen met Biutifill. U wordt dan uitgenodigd  en in de gelegenheid gesteld om uw klacht te bespreken.

De ervaring heeft geleerd dat een klacht op deze manier verholpen kan worden. Dit is een zeer directe manier en dat gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De interne klachtencommissie behoudt het recht om uw klacht niet zelf in behandeling te nemen, maar u te adviseren de klacht aan een externe klachtenfunctionaris voor te leggen.

EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE

Vanuit de Wkkgz zijn wij verplicht per 1 januari 2017 ons aan te sluiten bij een Geschilleninstantie. Wij doen dit via DOKh. DOKh biedt een landelijke Geschilleninstantie die officieel de erkenning heeft gekregen van het Ministerie van VWS. Via DOKh beschikken we ook over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die u kan bijstaan in het geval u een klacht heeft en die tussen u en ons kan bemiddelen.

TOT SLOT

Houdt rekening met de volgende punten:

Om een gedegen onderzoek te doen, kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen. Hiervoor zal vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd. Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening, de klachtenregeling zelf is kosteloos.

Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen. Meestal lukt dat binnen een periode van zes weken.

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u altijd contact opnemen met Biutifill of kijken op de site http://www.dokh.nl

× Stuur een whatsapp bericht naar Biutifill